loadingimg

Wczytuję dane...
 • Użytkownicy online: 0
 • Aktualny czas:
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
InsERT Rewizor nexo BOX
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena: 999,00 PLN*
Wysyłka gratis!
*z podatkiem VAT
Produkt dostępny!
 • Insert
 • Producent: Insert
 • Model: rewizor nexo box
 • Kod producenta: rewizor nexo box
 • Realizacja zamówienia: 24 godzin

średnia: 0.0  ocen: 0
Polecamy
 • Opis produktu
 • Opinie Klientów

InsERT Rewizor nexo BOX

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pełna licencja na jedno stanowisko pracy

3 miesiące bezpłatnej, pełnej opieki posprzedażnej

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości.

 


Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego główne zalety programu

 

Wymiana dokumentów online w InsERT nexo

 


Specyfikacja InsERT Rewizor nexo

 • Plan kont
  • Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu
  • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”
  • Rozbudowana obsługa planu kont - możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, podłączanie kartotek księgowych
  • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki
  • Instancjonowanie kont usprawniające obsługę dużej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem rozbudowanych kartotek
  • Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań
  • Automatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek księgowych)
 • Kartoteki księgowe
  • Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki
  • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki
  • Możliwe jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. kontrahent może posiadać wiele różnych analityk)
 • Księgi rachunkowe
  • Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość - możliwe jest płynne przejście między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych
  • Dekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznacza
  • Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
  • Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych
  • Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. miesiąc”
  • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu)
  • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT)
 • Dekretacja
  • Dekretowanie intuicyjne - podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania
  • Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów
  • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
  • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików
  • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT
  • Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.
 • Schematy dekretacji
  • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT)
 • Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu
  • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych
  • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków)
  • Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K/7D i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie)
  • Zapisy VAT można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony)
 • Środki trwałe
  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi
  • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych
 • Umowy i płace
  • Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
  • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.
 • Ewidencje pomocnicze
  • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
  • Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
  • Obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych
  • Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych
  •  Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych: od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem
  • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników
  •  Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
 • Kasa
  • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane)
  • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony)
  • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in. podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy)
  • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego
  • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych)
  • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu
 • Bank
  • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna)
  • Bankowość elektroniczna offline i online
  • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe
  • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu
 • Rozliczenia
  • Rozliczenia waluta obca – PLN
 • Rozrachunki
  • Podział płatności na rodzaje - dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie)
  • Dodatkowe tryby w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import” i „podłącz lub rozlicz i powiel”.
 • Konfiguracja
  • Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji

 


Przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Rewizora nexo

Deklaracje skarbowe – zaliczka miesięczna PIT

 

Dekretacja dokumentów – obraz księgowy

 

Dokumenty księgowe

 

Ewidencja VAT zakupu

 

Klienci

 

Operacje kasowe

 

Plan kont

 

Plany amortyzacji

 


Wymagania systemowe InsERT Rewizor nexo

 • Komputer z procesorem Core2Duo (minimum) lub odpowiednik
 • 4 GB pamięci operacyjnej RAM
 • System operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (zalecany Windows 7 lub nowszy)
 • System obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (lub wersja wyższa) z zainstalowanym komponentem Full-Text Search
Polecamy