Wczytuję dane...
Informacja o plikach cookies

W ramach całej witryny rajkas.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

  •  W języku polskim dla plików cookies używa się również nazwy: "ciasteczka", "pliki ciasteczek" lub w skrócie: "cookies". Wszystkie te nazwy są synonimami (znaczą dokładnie to samo).
  •  Informacje ogólne o plikach cookies znajdziesz m.in. w  haśle Wikipedii

Korzystanie z witryny rajkas.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że cookies będą zamieszczane w twoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dot. cookies można dokonać bezpośrednio w urządzeniu końcowym (NIE w serwisie rajkas.pl).

  •  Poprzez urządzenie końcowe należy rozumieć każde urządzenie, które zdolne jest do wyświetlenia serwisu rajkas.pl. Takim urządzeniem jest na przykład komputer osobisty z odpowiednim oprogramowaniem (systemy operacyjne: Windows, Linux, Apple i inne współczesne wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi stron internetowych, tzw. przeglądarką internetową). Urżądzeniami końcowymi są również tablety, smartfony, telefony komórkowe i wszelkie inne urządzenia posiadające możliwość wyświetlenia naszej witryny.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies wykorzystując standardowe metody twojego urządzenia końcowego.

  •  Porada: powyższy zapis zazwyczaj oznacza odpowiednie ustawienia twojej przeglądarki internetowej w twoim komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu.
  •  Poprzez zmianę ustawień należy rozumieć w szczególności blokadę zapisu cookies lub usunięcie już zapisanych cookies w urządzeniu końcowym..
  •  Z uwagi na różnorodność sprzętu oraz oprogramowania nie jest możliwe podanie uniwersalnej instrukcji modyfikacji ustawień dotyczących przesyłanych cookies lub  obsługi cookies po zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Jednak w razie jakichkolwiek problemów z obsługą naszych cookies nasz Dział Obsługi Klienta jest do twojej dyspozycji - z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy.

 Wszystkie cookies zamieszczone w twoim urządzeniu końcowym są zgodne z informatycznymi standardami formalnymi i standardami de facto. Nie stosujemy żadnych technik, które mogą powodować ukrycie, niedostępność czy jakąkolwiek trudność w usunięciu cookies.
 Rodzaje cookies wysyłane przez witrynę rajkas.pl

  •  Cookies "niezbędne": wykorzystywane do podstawowych funkcjonalności serwisu, zapewniające identyfikację użytkownika w procesie zalogowania i utrzymywania stanu zalogowania oraz w procesie dodawania produktów do koszyka zakupów a następnie w procesie składania zamówienia z wykorzystaniem zalogowania lub bez zalogowania. Wśród cookies "niezbędnych" znajdują się cookies sesyjne, które powinny być usunięte przy wyłączeniu oprogramowania urządzenia końcowego oraz cookies, które powinny być usunięte po maksymalnie 29 dniach od odwiedzin witryny. Zablokowanie zapisu cookies "niezbędnych" spowoduje wyświetlenie przez witrynę stosownego komunikatu o niemożności korzystania z podstawowych funkcji.
  •  Cookies "biznesowe" podmiotów trzecich (w terminologii informatycznej:  3rd party  cookie), które nie są konieczne dla korzystania z podstawowych funkcji serwisu, a stosowane są przez nas dla zwiększenia ergonomii witryny. Stosujemy wyłącznie renomowane oprogramowanie o nazwie Google Analytics (zwane dalej GA), które ma za zadanie zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych o zachowaniach odwiedzających witrynę. Nie jest możliwe powiązanie zebranych danych z danymi osobowymi podawanymi w procesie składania zamówienia czy wcześniej przekazanymi.  Wśród zebranych danych w szczególności znajdują się informacje o technicznych cechach urządzeń końcowych, źródłach odwiedzin, przybliżonych lokalizacjach geograficznych oraz ścieżkach jaką użytkownicy przebyli na witrynie. Wszystkie informacje pozyskiwane są zgodnie z wszelkimi informatycznymi standardami; są to informacje jawne, które przekazywane są w komunikacji internetowej. GA nie stosuje żadnych technik pozwalających na uzyskanie informacji poprzez wykorzystanie błędu czy niedoskonałości oprogramowania lub sprzętu.  Co do zasady zebrane dane prezentowane są w postaci tradycyjnych wykresów procentowych umiejscowionych na osi czasu. Na podstawie informacji pochodzących od GA witryna nie modyfikuje wyświetlanych treści. Administratorem oprogramowania GA jest Google Inc z siedzibą w USA.  Wśród cookies pochodzących od GA znajdują się cookies sesyjne, które powinny być usunięte przy wyłączeniu oprogramowania urządzenia końcowego oraz cookies trwałe o maksymalnym okresie do 2 lat. Zablokowanie zapisu cookies "biznesowych"  pochodzących od GA nie spowoduje wyświetlenia żadnego komunikatu, a wszelkie funkcje witryny pozostaną dla użytkownika dostępne.

 W każdej sprawie związanej z bezpieczeństwem naszej witryny, w tym w celu informacji i pomocy w zakresie cookies, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obłsugi Klienta.

 Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.